İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmamın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının olduğu eğitimli bir dünya oluşturmak.

  • İnsanlar arasında Irk, dil, din farkı gözetmeden yardımlaşmayı sağlamak,
  • Eğitilmiş bireyler yetişmesine katkı sağlamak,
  • İnsanlar arasında sevginin yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Bilgisizlikten-cahillikten kurtulmak için; Kültürel çalışmalar yapmak, okuma-yazma kursları açmak, yabancı dil kursları açmak,
  • Çevre bilincinin gelişip yaygınlaşması, vatan topraklarının erozyondan korunması için ağaç dikme çalışmaları yapmak, bu konuda halkı bilinçlendirmek,
  • Sağlıklı bir yaşam için, sportif faaliyetler düzenlemek,

Başarılı öğrencilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişmek,