NİÇİN AŞEVİ ?

Derneğimizin hedeflerinden biri olan aşevi açma kararımız, Aşevine ihtiyaç kanaati hasıl olduğu 2007 yılında hayata geçirilerek uygulamaya geçildi. Bizim Bu düşüncemize güzel

İzmir’imizde sivil toplum nezdinde böyle bir oluşumun olmaması nedeniyle, böyle bir karar alındı. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere zaman zaman gelen yardımları yönlendiriyor,

gözlemlerde bulunuyordu. Bu gözlemler sonucunda bazı ailelerin kuru gıda bulmaları halinde, onları pişirecek tüp bulamadıkları, şehrimize gelen mültecilerin yemek ihtiyacı ve bu

ihtiyaca karşı farklı yollara tevessül etme durumlarının önüne geçilmesi adına gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından din, dil, ırk, ve etnik köken gözetilmeden insan odaklı

İnsan-Der Aşevi doğdu.