NİÇİN AŞEVİ?

Derneğiz hedeflerinden biri olan aşevi açma kararımız, Aşevine ihtiyaç kanaati hâsıl olduğu 2007 yılında hayata geçirilerek uygulamaya geçildi. Bizim bu düşüncemize güzel İzmir’imizde sivil toplum nezdinde böyle bir oluşumun olmaması nedeniyle, böyle bir karar alındı. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere zaman zaman gelen yardımları yönlendiriyor, gözlemlerde bulunuyordu. Bu gözlemler sonucunda bazı ailelerin kuru gıda bulmaları halinde, onları pişirecek tüp bulamadıkları, şehrimize gelen mültecilerin yiyecek ihtiyacı ve bu ihtiyaca karşı farklı yollara tevessül etme durumlarının önüne geçilmesi adına gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından din, dil, ırk, etnik köken gözetilmeden insan odaklı İnsan –DER AŞEVİ doğdu.