Derneğimiz 2004 yılında dernek yasasına göre kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz İnsanlar arasında Irk, dil, din farkı gözetmeden yardımlaşmayı sağlamak amacıyla faaliyetini sürdürmektedir.
Derneğimiz ayrıca Tüzüğün de belirlenmiş ve dernekler kanununa aykırı olmayan faaliyetlerde gerçekleştirmektedir. Sohbet toplantıları, Eğitim Çalışmaları, Piknik vs. birkaç örnektir.
Kurumumuz Gelirlerini Üyelerimizden ve halkımızın Bağışları ile gerçekleştirmektedir. Hiç bir devlet ve Belediyeden yardım almamaktadır. Çalışmalarımızı Vizyon ve Misyon çerçevesinde yürütmektedir.